Examenontwikkeling

Cylin ontwikkelt schriftelijke examens en PE-toetsen op het gebied van sociale zekerheid. Dit kan een examen zijn met open of gesloten vragen. Belangrijk daarbij is de vraag: met welk type examen kan de benodigde kennis het beste worden getoetst?

Wij werken voor de examenontwikkeling en het beoordelen van de gemaakte examens samen met externe ervaren inhoudsdeskundigen.  Voordat een examinandus voor ons gaat werken, toont deze aan dat hij of zij over de vereiste vakkennis beschikt.

Meerkeuze en/of open vragen?

Wij kunnen toetsen voor u ontwikkelen met meerkeuze- en/of open vragen aan de hand van eind- en toetstermen die door u of ons worden opgesteld. Meerkeuzevragen en open vragen hebben beide voor- en nadelen. Het voordeel van meerkeuzevragen is bijvoorbeeld dat subjectiviteit bij de beoordeling uitgesloten wordt. Examens met open vragen bieden meer mogelijkheden als het doel is om inzicht te toetsen. De kandidaat heeft bij open vragen meer vrijheid en ruimte voor de beantwoording van een vraag.